qui som?

Som un grup de persones que volem reflexionar i posar en pràctica una manera integradora de viure i veure la vida. Pensem que cal desenvolupar una nova cosmovisió en aquest segle XXI si no volem caure en la barbàrie com a espècie humana i destruir el nostre planeta. Creiem que cal integrar les dimensions espirituals i socials humanes, transcendint la típica divisió entre canvi interior i transformació social.

Per començar a treballar en aquest sentit, organitzem periòdicament trobades obertes de convivència, reflexió i pràctica espiritual. També volem crear un grup de continuïtat que pugui anar desenvolupant amb més profunditat els continguts i pràctiques que veiem escaients.

Ens guiem per una sèrie de principis que encaminen la nostra visió i accions. A grans trets els podríem resumir així:

verdad

Veritat:com a metodologia de coneixement ens volem acostar a una noció de veritat que dinamitzi el nostre pensament i reflexió, més enllà de creure’ns teories, dogmes i ideologies del tipus que siguin. Apostem per la cerca d’una veritat finita i concreta, mai absoluta, per recuperar el valor del saber experiencial i intentar analitzar els fets reals mirant-los de la manera més objectiva que puguem.La veritat és complexa i volem fugir de dicotomies que ens estanquen.

virtud

Virtut: El canvi que precisem ha de tenir en compte la persona real concreta en totes les seves facetes i la seva auto-construcció personal com a persona de virtut, fet imprescindible per a posar en marxa qualsevol canvi vital que pugui transcendir l’ordre establert. Hem de fugir de l’individualisme imperant però construir individualitats fortes, autònomes i conscients. Posar al centre totes les potencialitats de la persona i fugir de la massa-ramat en què ens intenten convertir a costa d’adoctrinaments varis i opressions de tot tipus.

amor

Convivència, amor i afecte: Al mateix temps que ser forts individualment, la convivència, l’amor i l’afecte són fonamentals per a desenvolupar-nos com a persones humanes i teixir societats sanes. A la guerra de tots contra tots que imposa el sistema actual, només ens hi podem enfrontar amb una cosmovisió de l’amor cap als nostres iguals, i l’amor a la vida i a la natura de la qual som part.

revolucionintegral
Revolució Integral: Volem recuperar la noció de revolució com a canvi substancial de l’ordre establert i no només meres reformes d’aquest. Pensem que aquest canvi no pot ser només d’estructures polítiques i econòmiques sinó que ha de ser un canvi holístic que transformi les nostres visions i pràctiques en molts àmbits de l’existència que estan relacionades: alimentació, espiritualitat, convivència, valors, cosmovisió, relacions humanes, ecologia….Creiem que el canvi ha de mirar cap al futur aprenent del passat però no limitant-se a ell, unint allò rescatable de la tradició i la innovació de tota revolució.

pueblo1

Poble: El poble, com a entitat diferenciada de les estructures estatals i econòmiques elitistes, com a conjunt de persones que horitzontalment organitzen la seva vida i lluiten contra les opressions del poder, ha estat perseguit i destruït al llarg dels segles per les jerarquies i el paradigma de la dominació. Avui en dia ja casi no sabem qui és «el poble» doncs ens hem convertit en éssers insociables i aïllats, desarrelats i ignorants….malgrat tot, creiem que cal refer el teixit social popular, la trama horitzontal d’una vida autogestionada i lliure, en ferma oposició al sistema de dominació actual. Els canvis que necessitem no els hem d’esperar de les elits en el poder (partits, sindicats, organitzacions varies..) ni d’una casta d’experts i funcionaris a sou, sinó que la gent del carrer, la gent comú, ha de tornar a prendre amb força les regnes de la seva existència col·lectiva per construir un sistema social i de valors que potenciï i defensi la Vida.

pueblo

A %d blogueros les gusta esto: